تایپ از روی عکس

تبدیل JPG (عکس دست نویس) به Word هر صفحه‌ای 700 تومان (صفحه در اندازه A4 و متن در اندازه 16 با فونت 2  Nazanin با فاصله خطوط 1.5)

اطلاعات بیشتر در وبگاه

www.jpg2word.blog.ir


تبدیل PDF به Word هر صفحه‌ای 650 تومان (صفحه در اندازه A4 و متن در اندازه 16 با فونت 2  Nazanin با فاصله خطوط 1.5)

اطلاعات بیشتر در وبگاه زیر

www.pdf2word.blog.ir


شماره تماس و شماره تلگرام جهت ارتباط و ارسال فایل:

09909452856

آی دی تلگرام: AliSajjadMovahed@

online

soroush

igap

etiaa

etiaa