هم اکنون افتخار این را داریم که با پیاده سازی سخنرانی مذهبی، دروس خارج اصول، دروس شروح مختلف اعم از ادبیات عرب و فقه و ... در خدمت حوزویان عزیز باشیم.

پیاده سازی دروس حوزوی صوت مذهبی

با پیاده سازی فایل های صوتی کلاس حوزه، میتوانید صوت را به از گفتار به نوشتار در اختیار داشته باشید و بتوانید در اختیار طلاب قرار بدهید تا یادگیری و تمرکز بیشتر و بهتری داشته باشند و همچنین آن متون را به یک جزوه یا کتاب درسی تبدیل نمایید.

جهت کاهش خطای شینداری و تحویل فایل با کیفیت مطلوب، تایپیست صوت مذهبی و دروس حوزوی، طلبه میباشد

جهت اطلاع از قیمت پیاده سازی، تماس بگیرید.

onlineonline

soroush

etiaa

etiaa

igap

etiaa

etiaa