هزینه پیاده سازی بر اساس ساعت و دقیقه

قیمت پیاده سازی صوت بر اساس ساعت: هر ساعت ۳۰ هزار تومان

توجه: این هزینه برحسب مدت زمان فایل صوتی شما هست نه مدت‌زمانی که تایپیست صرف پیاده‌سازی می‌کند.

سفارشات با کیفیت طلایی  و به صورت ضمانتی انجام میشود. در صورت عدم رضایت هیچ وجهی دریافت نمیگردد.

مدیر سایت