هزینه پیاده سازی صوت بر اساس کلمه و ساعت

قیمت پیاده سازی صوت بر اساس کلمه: از کلمه‌ای ۷ تومان

(برحسب شمارش کلمات نرم‌افزار مایکروسافت ورد)

قیمت پیاده سازی صوت بر اساس ساعت: از ساعتی ۴۵ هزار تومان

قیمت‌های مندرج، قیمت پایه هست و بستگی به فایل صوتی و زمان تحویل درخواستی هزینه آن متغیر است که بعد از ارسال فایل برای مشتری اعلام می‌گردد.

برای پیاده‌سازی از هیچ نرم‌افزاری استفاده نمی‌شود بلکه روند تایپ، کاملاً انسانی و با دقت بالا است.