هزینه تایپ از دستنویس (در سال ۱۴۰۰)

هزینه تایپ از دستنویس در ورد

قیمت‌گذاری برای انجام تایپ دستنویس به دو شیوهٔ امکان‌پذیر است:

۱. قیمت‌گذاری به‌صورت کلی: به این صورت که ابتدا فایل شما را بررسی می‌کنیم و با توجه به زمان تحویل، خوش‌خط‌ بودن یا بدخط بودن، داشتن جدول و فرمول و طراحی شکل و… یک قیمت کلی به شما اعلام می‌شود.

۲. قیمت‌گذاری به‌صورت صفحات تایپ‌شده: به این صورت که سفارش شما انجام می‌شود و فایل شما تایپ می‌شود. پس از اتمام، صفحات تایپ‌شده مطابق شیوه‌نامه تنظیم می‌شود و تعداد صفحات برآورد می‌شود. سپس تعداد صفحات تایپ‌شده ضرب در هزینهٔ توافق‌شده می‌شود و هزینه کلی تایپ مشخص می‌شود.

در تایپ ۷۴ به هر دو صورت قیمت‌گذاری می‌کنیم و این به میل و اختیار مشتری است که کدام روش را انتخاب کند. در صورتی که روش دوم را انتخاب کردید؛ یعنی قیمت‌گذاری بر حسب صفحات تایپ شده، بدانید که شیوه‌نامه‌ای که از آن استفاده می‌کنیم و بر طبق آن فایل‌ها را تنظیم می‌کنیم و تعداد صفحات را برآورد می‌کنیم قرار ذیل است:

– فونت ۱۶ بی نازنین
– برگه A4
– فاصله خطوط ۱.۵
– فاصله قبل و بعد از پاراگراف: ندارد
– حاشیه نرمال خود ورد

دانلود یک صفحه نمونه مطابق این شیوه‌نامه

همان‌طور که پیشتر گفته شد، هزینهٔ تایپ از دستنویس متأثر از این است که دست‌نوشتهٔ شما به چه زبانی نوشته شده است (فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، چینی، آلمانی و…) و چقدر خوش‌خط است و مجموعاً چند صفحه است و می‌خواهید در چه زمانی تحویل بگیرید. البته اگر سفارش شما نیاز به طراحی شکل، رسم جدول و نمودار و تایپ فرمول داشته باشد، هزینهٔ آن افزایش پیدا می‌کند. اما اگر فقط یک فایل سادهٔ خوش‌خط باشد، با زمان تحویل عادی و غیرفوری، هر یک صفحه تایپ‌شدهٔ آن مطابق شیوه‌نامه ۲۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.