تعرفه‌ها

هزینه تایپ

لطفاً روی بخش مدنظرتان کلیک کنید.

هزینهٔ پیاده سازی صوت

هزینهٔ تایپ دستنویس

هزینهٔ تبدیل PDF به ورد

هزینهٔ تایپ لاتکس

هزینهٔ گویندگی متن (فارسی و انگلیسی)

هزینهٔ ویراستاری متن فارسی و تبدیل سخنرانی به کتاب

هزینهٔ تایپ تلفنی

هزینهٔ تایپ حضوری