تایپ در محل (تایپیست حضوری در مشهد) / شما ناظر باشید!

تایپیست حضوری در محل شما

در صورتیکه بنا به هر دلیلی متمایل هستید از 0 تا 100 پیاده سازی صوت یا تایپ صحبت‌های شما و یاویرایستاری متن در محل شما و با نظارت خودتان صورت بگیرد، هم اکنون با ما تماس بگیرید!

تایپ حضوری صحبت‌ها و دکلمه‎های شما در محل خودتان: هر ساعت 40 هزار تومان

تبدیل فایل صوتی به متنی در محل: هزینه قیمت غیر حضوری را دارد همراه با افزایش 15 هزار تومان در ساعت

ویراستاری، اصلاح و ساده سازی متن: بستگی به نوع متن دارد (جهت اطلاع تماس بگیرید)

نکته 1: ارائه خدمات در محل، فقط در مشهد مقدس مقدور است.

نکته 2: منظور از ساعت در تعرفه بالا، مدت زمانی است که تایپیست در محل می‌باشد.

مدیر سایت