تایپ فایل صوتی به متن (روش‌ها، آموزش و سفارش)

اصولاً تایپ یا پیاده سازی ویس به متن چگونه است؟ چه روش‌هایی دارد؟ چقدر هزینه دارد؟ در چه زمانی تحویل داده می‌شود؟ همۀ این‌ها سؤالاتی است که در این مقاله به آن پاسخ خواهیم داد.

تایپ فایل صوتی به متن

روش های تایپ فایل صوتی به متن (دو روش رایگان و یک روش غیررایگان)

برای انجام تایپ فایل صوتی به‌طور کلی روش‌های زیر وجود دارد:

۱. دادن فایل صوتی به نرم افزارهای مبدل (برای این منظور نرم افزارهایی طراحی شده است، ولی آن برنامه ها از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کند. تازه پشتیبانی آن از زبان انگلیسی هم فراگیر نیست؛ یعنی همۀ فایل‌های صوتی را نمی‌تواند به متن تبدیل کند؛ چراکه در صورتی که لهجۀ خاصی داشته باشد یا کیفیت صدا کم باشد یا چند نفر با هم دیگر صحبت کنند، در این صورت برنامه نمی تواند به خوبی کار کند.